ویدئوگرافیک | تروریست‌های حوثی سوار بر موشک‌های خامنه‌ای!

وقاحت یعنی بیش از یک دهه منطقه را به خاک و خون کشیدن و از زیر بار مسئولیت آن فرار کردن؛ کاری که رژیم ایران به خوبی آن را انجام داده است.

نمونه بارز تروریسم علی خامنه‌ای را در یمن می‌توان مشاهده کرد؛ جایی که رستم قاسمی اذعان کرده که به حوثی‌ها موشک هدیه داده می‌شود تا علیه عربستان سعودی استفاده کنند.

اگرچه مقاماتِ همواره دستپاچه نظام، اظهارات صریح رستم قاسمی را تکذیب کرده‌اند؛ اما همه شواهد و قرائن بیانگر این است که سپاه پاسداران با دستور علی خامنه‌ای تروریست‌های حوثی را به موشک تجهیز می‌کند.