#ویدئوگرافیک | تأمین کسری بودجه از بورس!

درست زمانی که اقتصاد دنیا به واسطه کرونا دچار معضل شده بود حسن روحانی با ادعایی دروغین از آب گل آلود برای نأمین کسری بودجه کمر شکن سال ۹۹ دست به عوام فریبی زد و مردم را به مشارکت در بورس تشویق و شروع به ماهی‌گیری کرد.

با صعود غیر اصولی بورس باعث شد تا بسیاری تمام دارایی یک عمر تلاش و زحمت را دو دستی به بورس بسپارند.

حال با سقوط بورس آزاد تهران و از بین رفتن سرمایه‌های مردم به گفته علیزاده «عضو ناظر شورای عالی بورس» دولت کسری بودجه خود را در بورس تأمین کرده است!

این در حالیست که در حال حاضر مردم چوب اعتماد خود را به حاکمیت می‌خورند!