#ویدئوگرافیک |بهانه برای قطعی برق!

ساکنان چندین استان کشور ماه گذشته ساعاتی را بدون #برق سپری کردند.

دستگاه‌های استخراج رمز ارز، کمبود گاز و افزایش مصرف مشترکین خانگی سه عامل وقوع خاموشی‌ها اعلام شده اما رسانه های حکومتی تلاش کردند تا اجرایی شدن معاهده پاریس را عامل #قطعی_برق معرفی کنند.

#معاهده_پاریس چیست؟ در این ویدئو ببینید.