ویدئوگرافیک | انقلابی که در ذات، فساد و تباهی به بار آورد!

ابراهیم رئیسی مدعی شده که مبارزه با فساد در ذات انقلاب نهفته است.

اکنون سازمان شفافیت بین‌الملل رتبه ۱۴۹ را برای رژیم فاسد ایران نسبت عملکردش در این ۴۲ سال ارائه کرده است.

این رتبه بیانگر آن است که رژیم ایران از بطن تولد در میان فاسدترین کشورها بوده و هست.

تا کنون این انقلاب جز بی‌اعتمادی و نارضایتی مردم چیزی به همراه نداشته، به راستی در ذات این انقلاب چه چیزی نهفته است؟ نظر شما چیست؟