ویدئوگرافیک | انتخابات ۱۴۰۰؛ سپاه پاسداران در فکر کودتا؟

با ورود چهره‌های نظامی به صحنه انتخابات ۱۴۰۰، این رویداد سیاسی ماهیت دیگری پیدا کرده است.

اعلام نامزدی سعید محمد و حسین دهقان، دو فرمانده سپاه پاسداران در حالی است که بسیاری از مردم تصمیم به تحریم انتخابات گرفته‌اند.

دهقان می‌گوید اعلام کاندیداتوری حق هر شهروندی است و سعید محمد هم مدعی داشتنِ برنامه برای اداره ایران بحران‌زده است است.

اما اصرار سپاهیان بر شرکت در انتخابات مغایر با مواضع خمینی، دیکتاتور سابق ایران مبنی بر عدم حضور نظامیان در انتخابات است؛ چراکه به گفته او ورود نظامیان به این عرصه فسادآور است.

آیا سپاه فکر کودتا در سر می‌پروراند یا برنامه‌ای دیگری را دنبال می‌کند؟