ویدئوگرافیک | اقتصاد ایران فرو ریخته؟

طبق آخرین گزارش مرکز آمار حداقل ۷۰ درصد از شهروندان زیر خط فقر قرار دارند.

پزشکی قانونی بیان کرد که از ابتدای سال ۹۹ به طور میانگین روزانه ۱۵ شهروند به علت فقر و فلاکت به زندگی خود پایان داده‌اند.

این در حالیست که حسن روحانی مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی دولت را جنگ می‌نامد البته جنگی که تلفات و کشته‌هایش فقط ۷۰ درصد زیر فقط زا تشکیل می‌دهد،

علت اصلی این جنگ آمریکا ستیزی نظام حاکم بر ایران است واین همان جنگی است که نظام آن را اقتصاد مقاومتی می‌‌نامد اما در اصل چیزی جز اقتصاد هرج و مرج نمی باشد.نظر شما چیست؟