ویدئوگرافیک | اعدام بیگناهی به نام نویدافکاری

چهل سال است که جمهوری اسلامی یکسری افراد بیگناه را دستگیر می‌کند و آنها را تحت شکنجه‌های شدید قرار می‌دهد و آنها را مجبور می‌کند تا به کار نکرده اعتراف کنند.

از جمله می‌توان به «۱۰۷ پرونده هسته‌ای» بیگناهانی که سال‌ها شکنجه شدند و در نهایت آنها را مجبور کردند تا به کار نکرده اعتراف کنند، اشاره کرد.

این در حالی است که باز یک سناریوی مشابه برای #نوید_افکاری و برادرانش نوشته شده است.در حالیکه هیچگونه مدرکی دال بر مجرم بودن او وجود ندارد او را به دوبار اعدام محکوم کرده‌اند.

آیا ایرانیان با راه‌اندازی SaveNavidAfkari# می‌توانند یک بیگناه را نجات دهند؟