ویدئوگرافیک | اعدامی که گران تمام شد!

اعدام نوید افکاری باعث شُک نهادهای بین‌المللی و‌چهره‌های مطرح کل دنیا شد.

کمیته بین‌المللی برای اولین بار در تاریخ در مورد اعدام یک ورزشکار واکنش نشان داد و نوشت:«اعدام نوید افکاری خبر بسیار ناراحت کننده‌ای است و‌کمیته بین‌المللی المپیک از این خبر در حیرت فرو رفته است.»

رئیس اتحادیه جهانی کشتی و از حامیان کشتی ایران، اعدام نوید را ناراحت کننده خواند.
این در حالیست که اتحادیه جهانی ورزشکاران تهدید کرده بود که در صورت اعدام نوید افکاری برای تعلیق ورزش ایران آستین بالا خواهد زد.

به نظر می‌رسید این اعدام برای نظام گران تمام می‌شود!