ویدئوگرافیک | اطلاع‌رسانی به قیمت بازداشت، شکنجه و حبس!

برخورد با رسانه‌ها و خبرنگاران از نقاط سیاه کارنامه ۴۳ ساله رژیم ایران است؛ رژیمی که رسانه‌ها را دشمن خود می‌داند، مگر اینکه وابسته به خودش باشند.

سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین رده‌بندی خود اعلام کرده است که ایران در زمینه آزادی مطبوعات از میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۷۴ام ایستاده است.

اطلاع‌رسانی و کار رسانه‌ای در ایران عملا یک جرم تلقی می‌شود و بازداشت، شکنجه و حبس را در پی دارد، مگر اینکه رسانه‌ها و خبرنگاران در راستای ترویج ایدیولوژی حکومت کار کنند.