ویدئوگرافیک | از ممنوعیت ورود واکسن تا دروغ‌های ماله‌کش اعظم

جواد ظریف این بار هم با چهره خندان خود قصد دارد با دروغ‌هایش بی‌کفایتی رژیم ایران را در رابطه با ورود واکسن به لاپوشانی و پنهان کند.

ظریف اشاره‌ای به دستو اربابش خامنه‌ای نمی‌کند که گفت: ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع!

ادعای ظریف برای ورود واکسن نبود آن و احتکارش به دست کشورهای غربی می‌داند

دروغ‌هایی که دیگر برای مردم ایران رنگ و بویی ندارد.

بنابراین ظریف باز هم با تکیه به زبان انگلیسی و با بازی کردن در میان کلمات، دروغی دیگر در رابطه با واردات واکسن در کارنامه خود ثبت کرد.