ولایت فقیه، منشا فساد سیستماتیک

در روزهای گذشته ابراهیم رئیسی ، منصوب علی خامنه ای در قوه ی قضائیه مدعی شده بود که “ذات نظام جمهوری اسلامی ضد فساد است” . این گفته ی رئیسی با واکنشهای بسیار زیاد در فضای مجازی روبرو شد . کارنامه ۴۱ ساله ی جمهوری اسلامی موید این مساله است که نه تنها این نظام نتوانسته با فساد مقابله کند بلکه توزیع رانت و نگاه ایدئولوژیک در میان سران این نظام باعث ایجاد نوعی فساد سیستماتیک از راس تا ذیل حکومت شده است . عدم شفافیت یکی از بزرگترین دلایل و گواه فاسد بودن نظامیست که در طول دهه های گذشته عمده منابع کشور را به تاراج برده و نتیجه آن جامعه ای است با بیس از ۶۰ درصد شهروندان زیر خط فقر .

دکتر علی افشاری