ویدئوگرافیک | وقتی کرونا مقامات رژیم را به مهمل‌گویی می‌اندازد!

مقامات رژیم ایران از جمله #حسن_روحانی مدعی‌اند که در مهار کرونا به الگو تبدیل شده‌اند؛ اما حتی آمارهای حکومتی نیز نشان می‌دهد این رژیم از پرچمداران شکست در برابر این بیماری به شمار می‌آید.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم نیز که به تازگی منتشر شده، بازگوکننده بی‌کفایتی و سوءمدیریت حکومت در کنترل کووید۱۹ است.

تجربه نشان می‌هد مقامات رژیم ایران هرجا توان برنامه‌ریزی ندارند و هش کم می‌آورند، به مهمل‌گویی می‌افتند.