بفرمایید آزادی – وظایف قانونی دولتها برای مهار کرونا ویروس

این هفته، آقای کیارش هوشمند رحیمی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی در برنامه #بفرمایید_آزادی با ما هستند تا بپرسیم

۱- آیا دولت وظیفه ای در قبال سونامی کرونا دارد؟

۲- وظیفه دولت در دوران قرنطینه نسبت به شهروندان چیست؟

۳- با توجه به شیوع این ویروس در داخل زندانها و بخش نامه ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه، هنوز عده ای در زندان هستند و جانشان در خطر است.قوانین ملی و بین المللی در این خصوص چه می گویند؟

۴- آیا تحریم ها تاثیری در توانایی دولت برای مداوا و درمان مبتلایان از نظر غذایی و دارویی دارد؟ به عبارت دیگر، دولت مدعی است تحریم ها سبب شده دسترسی به دارو نداشته باشد، این ادعا تا چه حد صحت دارد؟

و چند پرسش و طرح مسایل مرتبط بیشتر…