سعید نمکی،‌ وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، ضمن اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور و طولانی شدن تاخیر در پرداخت حقوق پرستاران از «۱۸ ماه حقوق معوقه» این قشر خبر داد.

نمکی روز دوشنبه ۹ دی‌ماه در جلسه شورای عالی نظام پرستاری در همین زمینه گفت: «مطالبات ۱۰ هزار میلیارد تومانی ما از سازمان تامین اجتماعی به پنج هزار میلیارد تومان رسیده که به تدریج در حال پرداخت معوقات هستیم و در این زمینه پرستاران در اولویتند.»

او اضافه کرد: «پرستاران همان قشری‌اند که با ۱۸ ماه معوقه به کار خود ادامه داده‌اند.»

وزیر بهداشت ضمن تایید شرایط سخت اقتصادی اظهار کرد: «چنان‌چه شرایط اقتصادی کشور با این آهنگ پیش رود، سال ۹۹ سال سخت‌تری خواهد بود.»

او  درباره نارضایتی مردم افزود: «آن‌چه باعث طغیان اجتماعی می‌شود، احساس تبعیض و بی‌عدالتی است.»