ویدیوگرافیک | وحدت شیعه و سنی با چاشنی سنی‌هرا‌سی

جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته همواره یک هراس واهی از جمعیت اهل سنت داشته است. روحانیون تندرو در این توهم به سر می‌برند که اهل سنت با شتاب فراوان در حال زاد و ولد هستند و جمعیت شیعه در این رقابت عقب مانده است.

موضوع جمعیت اهل سنت همواره یکی از ابزارهای تفرقه‌‌افکنی این روحانیون به رهبری علی خامنه‌ای بوده است؛ رهبری که از یک‌سو شعار وحدت شیعه و سنی سر می‌دهد و از طرف دیگر چشم دیدن جمعیت اهل سنت را در کشور ندارد.

شما درباره سیاست یک بام و دو هوای خامنه‌ای و هم‌قطارانش چه فکر می‌کنید؟