واکنش مدیر منبع العلوم کوه ون به فشارهای فراقانونی دستگاه های قضایی و امنیتی

مدیریت منبع العلوم کوه ون نسبت به فشارهای فراقانونی ماموران قضایی و امنیتی و احضار و بازجویی روحانیون این حوزه واکنش نشان داد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کمپین فعالین بلوچ”، مولوی عبدالله ملازهی مدیریت منبع العلوم کوه ون گفت: «فشارهای غیرقانونی برخی از مسئولین، ما را از گفتن حرف حق و دفاع از حقوق قانونی باز نخواهد داشت.»

مولوی عبدالله ملازهی با انتشار پستی در کانال تلگرامی خود گفته است: ”فشارهای غیر قانونی بعضی از مسئولان تنگ نظر ما را از گفتن حرف حق و دفاع از حقوق قانونی، هرگز باز نخواهد داشت ولو اینکه به قیمت جان ما تمام بشود.“

مدیریت منبع العلوم کوه ون شهرستان سرباز در ادامه گفته است: ”اگر یک روز همچون «شیر» زندگی کنیم بهتر از آن است که صد سال چون «روباه» زندگی کنیم، این دنیای فانی ارزش این را ندارد که هر شکل هست باید تن بدهیم به احتمال اینکه چند روز بیشتر بمانیم.“

وی افزوده است: ”قافله رفته است و ما هم میرویم؛ از برای چند روزی این هم بس است، البته مرگ با عزت آن است که با ایمان و با حیاء و غیرت از این جهان رخت بر بندیم، علما باید بیدار باشند و عزت نفس خویش را از دست ندهند.“

لازم به ذکر است، در ماه های اخیر فشار بر مدرسه دینی منبع العلوم کوه ون شهرستان سرباز توسط دستگاه های قضایی و امنیتی به شدت افزایش یافته و بسیاری از روحانیون این حوزه به اداره اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.