ویدئوگرافیک |واکسن خارجی ممنوع!

فرمان ممنوعیت واردات واکسن کرونا از آمریکا و بریتانیا توسط علی خامنه ای با موجی از خشم و انتقادات روبرو شده است.

تعدادی از هواداران و کاسه لیسان رژیم هم طبق معمول توهم زده و این واکسن‌ها را مضر ‌حاوی انواع «جی پی اس» دانسته‌اند!

حال این پرسش مطرح می‌شود که اگر این کشورها قابل اعتماد نیستند چرا تا کنون صدها روحانی و مقام مسئول نظام برای درمان به آن کشورها سفر کرده‌اند؟!

ادامه مطلب را در ویدیو ببینید.