واژگونی خودروی سوخت بران بلوچ بر اثر تعقیب و گریز ماموران مرزبانی

دو خودروی سوخت بر بلوچ بر اثر تعقیب و گریز ماموران مرزبانی واژگون و به ته دره سقوط کردند.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کمپین فعالین بلوچ”، روز چهارشنبه ۹ مهرماه ۹۹، بر اثر تعقیب و گریز خودروهای سوخت برهای بلوچ توسط ماموران مرزبانی، دو خودرو واژگون  و به دره سقوط کرد.

تعقیب و گریز خودروی سوخت بران توسط ماموران مرزبانی در شهرستان راسک، به سمت نقطه صفر مرزی مورتان باعث سقوط دو خودرو به ته دره شده است.

از وضعیت سرنشینان این دو خودروی سوخت بر اطلاعی در دسترس نیست.

تعقیب و گریز و تیراندازی ماموران امنیتی به سمت سوخت بران بلوچ سالانه باعث کشته و زخمی شدن بیش از صدها تن از سوخت بران می شود.