ویدئوگرافیک | هواپیمای اوکراینی؛ خطای انسانی یا جنایت عمدی؟

یک سال از سرنگونی هواپیمای اوکراینی گذشت؛ فاجعه‌ای که رژیم ایران در ابتدا گردن نمی‌گرفت و بعدا مجبور شد اعتراف کند و به دروغ بگوید خطای انسانی بود.

اما دیگر همه فهمیده‌اند شلیک دو موشک به این هواپیما و کشتن آن همه آدم برای چیزی جز ایجاد موج آمریکا‌ستیزی در ایران نبود.

حالا حتی کانادا هم به فریبکاری خامنه‌ای و گرگ‌های سپاهی‌اش پی برده و می‌گوید خطای انسانی در این فاجعه باورپذیر نیست!

نظر شما درباره محاکمه عاملان این جنایت در یک دادگاه مستقل و قانونی چیست؟