هنگامه شهیدی، زندانی سیاسی به مرخصی استعلاجی اعزام شد

هنگامه شهیدی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین با تودیع وثیقه ار دیروز پنجشنبه به مرخصی استعلاجی اعزام شد. 

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “حقوق بشر در ایران”، عصر پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، هنگامه شهیدی، روزنامه نگار، فعال و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به مرخصی استعلاجی برای مدت ۳ روز اعزام شد.

ین زندانی سیاسی در اسفند ماه سال گذشته به مرخصی اعزام و بدون تکمیل مراحل درمانی در اردیبهشت ماه سالجاری پس از احضار به دادسرای امنیت تهران برای تحمل ادامه حبس ۱۲ سال و ۹ ماهه اش بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. 

به نقل از یک منبع آگاه: “مرخصی خانم شهیدی برای مدت ۳ روز تعیین شد و برای این مدت وثیقه درخواستی ۵۰ میلیارد تومان از سوی دادستانی تعیین و پس از تودیع عصر روز پنجشنبه این زندانی سیاسی برای انجام مراحل درمان بیماریهایی که از آنها رنج می برد به مرخصی استعلاجی اعزام شد.” 

این فعال سیاسی و روزنامه نگار پیش از این نیز در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, برای انجام مراحل درمانی بیماریهای خود به مرخصی اعزام و در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, پس از احضار به دادسرای امنیت تهران و عدم موافقت امین وزیری, معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و امنیتی با تمدید مرخصی به بند زنان زندان اوین برای تحمل ادامه حبس بازگشت.