همکاری ایران و چین؛ توفیقی برای ایران یا نظام؟

سند همکاری ایران چین مخاطرات زیادی را برای منافع ملی و حتی امنیت ملی ایران ایجاد می‌کند. اغلب صاحب‌نظران مستقل صحبت از معایب روشن این سند همکاری می‌کنند. دلایل این امر ریشه در ضعف اقتصادی، فساد گسترده و حضور تنش‌آفرین جمهوری‌اسلامی در منطقه دارد. با مروری کلی بر مفاد درز پیدا کرده از این سند نشان‌دهنده‌ی نگاه منفعت‌طلبانه‌ی جمهوری‌اسلامی در راستای اهداف حاکمیت و نه اهداف ملی می‌باشد.