همسر هاشم خواستار و محمد نوری زاد مقابل دادگاه انقلاب مشهد تحصن می کنند

صدیقه مالکی فرد همسر سید هاشم خواستار و فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد از ۲۵ دی مقابل دادگاه انقلاب مشهد دست به تحصن خواهند زد.

به گزارش تلویزیون آزادی، صدیقه مالکی فرد همسر سید هاشم خواستار و فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد، از فعالان مدنی و امضاکنندگان بیانیه خواستار استعفای خامنه ای، اعلام کردند که از امروز صبح ۲۵ دی ماه ۹۸ تا آزادی همسرانشان که در زندان اطلاعات مشهد محبوس هستند دست به تحصن خواهند زد.

پیام خانم مالکی فرد گفت:‌ من صدیقه مالکی فرد همسر آقای سید هاشم خواستار و خانم فاطمه ملکی همسر آقای محمد نوریزاد، چهارشنبه ۲۵دی ماه ۹۸ ساعت ۹ صبح جلوی دادگاه انقلاب مشهد تا آزاد شدن همسرانمان که بی گناه مدت ۶ماه است که در انفرادی زندان اطلاعات مشهد اسیرند تحصن می کنیم.

ضمنا یادآورمی شویم از هیچ یک از دوستان و همکاران و همشهریان انتظار نداریم که ما را همراهی کنند. از لطف و محبت دوستان که از طریق پیام وتلفن … ابراز کرده اند صمیمانه تشکر می کنیم.