ویدیوگرافیک| هفتاد و پنج درصد تهرانی‌ها رای نمی‌دهند

بر اساس گزارش آماری که اخیرا از سوی دانشگاه تهران منتشر شد نشان داده شده که بیش از ۷۵ درصد مردم تهران در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت نخواهند کرد.

در این نظر سنجی گفته شده تنها ۲۴ درصد مردم تهران در انتخابات شرکت خواهند کرد.

عدم شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و یا تحریم انتخابات امسال در بین مردم ایران به بحث جنجالی تبدیل شده؛ علاوه بر نا رضایتی ها اینبار مردم ایران معتقدند که با تحریم انتخابات می‌توانند آغاز گر حرکت نه به جمهوری اسلامی باشند. در این ویدئو ببینید.