هر آنچه که باید درباره کشتار شهروندان ماهشهر بدانیم

کریم دحیمی فعال حقوق بشر عرب از خشونت کم‌سابقه نیروهای امنیتی به روی شهروندان ماهشهر می‌گوید. واقعیت هایی از نحوه سرکوب نیروهای امنیتی که برای نخستین بار در این برنامه عنوان شد.

دحیمی می‌گوید علی‌رغم ادعای رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران که گزارش داده بودند معترضان مسلح بودند، در نیزار هیچ‌یک از معترضان سلاح گرم نداشتند و با پرتاب سنگ نیروهای امنیتی را از مناطق اعتراضات دور می‌کردند.