هجوم ملخ‌های صحرایی به استان‌های جنوبی ایران؛ منابع غذایی در معرض تهدید

محمدرضا میر،‌ سخنگوی سازمان حفظ نباتات ایران، از هجوم دسته ملخ‌های صحرایی به مزارع و زمین‌های کشاورزی در سه استان بوشهر،‌هرمزگان و فارس در جنوب ایران خبر داد.
علی اکبر فاطمی، نماینده بوشهر در شورای عالی استان‌ها به خبرگزاری دولتی کار ایران، (ایلنا)، گفت: ملخ‌ها «به اکثر مناطق بوشهر این ملخ‌ها حمله ور شده اند ولی بیشترین حجم آنها در منطقه برازجان است».

محمدتقی منوچهری، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر شنبه سوم اسفند در همین رابطه گفته بود: « جمعیت کنونی ملخ‌های صحرایی مهاجم به این استان بیش از سه برابر سال گذشته است و با وجود ۱۲۰هزار هکتار مزارع سبز گندم در صورت حمله آفت به آنها احتمال ایجاد خسارت زیادی وجود دارد.»

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد پیش از این نسبت به بازگشت ملخ‌ها به ایران هشدار داده بود. ملخ‌ها سال گذشته نیز به ایران حمله کردند و خسارت‌های بسیاری به جای گذاشتند.