هادی تنومند از زندان بوکان به مرخصی اعزام شد

هادی تنومند فعال کارگری اهل بوکان از زندان این شهر به مرخصی اعزام شد.

به گزارش تلوزیون آزادی به نقل از “ماف نیوز”، طی روزهای اخیر، هادی تنومند، زندانی سیاسی محبوس در زندان بوکان به مرخصی اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۳ سال و ۶ ماهه خود است. 

او روز ۱۹ بهمن ۹۸ جهت تحمل ۴۲ ماه حبس تعزیری بازداشت و به زندان این شهر منتقل شده بود.

هادی تنومند عضو کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، روز شنبه ۱۹ بهمن ۹۸ جهت تحمل ۴۲ ماه حبس تعزیری بازداشت و راهی زندان بوکان شده بود.

او روز ۲۶ خرداد ۹۱ به همراه ۵۷ نفر از اعضای کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در مجمع عمومی سالیانه این کمیته در شهر کرج دستگیر و به زندان رجایی شهر منتقل شد.

آقای تنومند پس از آزادی از زندان رجایی شهر، بعدها به دلیل عضویت در کمیته‌ی هماهنگی و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” محاکمه و به ۴۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد.