نیلوفر بیانی، زندانی سیاسی در پرونده جدید تفهیم اتهام شد

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام نیلوفر بیانی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین برگزار شد. 

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “حقوق بشر در ایران” طی روزهای گذشته، نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین پس از انتقال به شعبه بازپرسی دادسرای اوین در پرونده ای جدی با اتهام نشر اکاذیب تفهیم اتهام شد.

ین اتهام مرتبط با نامه ای است که نیلوفر بیانی در آن به شکنجه شدن خود در دوران بازجوئی در بند ۲ الف سپاه پرداخته بود. نیلوفر بیانی متهم ردیف دوم پرونده فعالان ۸ فعال محیط زیست دوران حبس تعزیری ۱۰ ساله خود را در بند زنان زندان اوین سپری می کند. 

براساس این گزارش، اتهام نشر اکاذیب که اخیراً نیلوفر بیانی از بابت آن مورد تفهیم اتهام قرار گرفته به نامه ای باز می گردد که این زندانی سیاسی در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، در آن به شرح روند بازجوئی ها و شکنجه هایی که توسط بازجویان سازمان اطلاعات سپاه برای اعتراف گیری از وی در پرونده اش به کار بردند پرده برداشته بود. در بخشی از این نامه نیلوفر بیانی نوشته بود: با بالازدن آستین او را به تزریق آمپول فلج کننده و آمپول هوا تهدید کرده‌اند، یکی از ماموران هفته ها آن‌ قدر به صندلی او در اتاق بازجویی لگد زده که دچار کمردردهای شدید شده”، و یک “بازجوی به ظاهر روحانی” از او خواسته “بین ۷۰ ضربه شلاق در ۲ روز و ۵۰ ضربه در یک روز” انتخاب کند.”