نگاه دوم – چرا مناطق لُر نشین ایران در قعر جدول فقر به همراه بلوچستان دیده می‌شود؟

میهمان:
فرامرز بختیار – دبیر کل حزب لرستانات و بختیاری
مشکلات لُرها در ایران کم نیست اما تاکنون نسبت به سایر اقوام کمتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته؛ از عمده مشکلات آنان بیکاری و عدم استخدام این شهروندان بومی در مراکز پتروشیمی و پالایشگاه های نفتی است؛ چراکه نزدیک به ۳۰٪ نفت کشور در این مناطق استخراج می‌شود.