بفرمایید آزادی – نگاهی به کارنامه ۴۰ ساله نیروهای انتظامی رژیم جمهوری اسلامی در ایران-قسمت ۱

در این برنامه قصد دارم این پرسش را مطرح کنم “شعار نیروی انتظامی حمایت حمایت” که مردم در اگثر اعتراضات خیابانی فریاد می‌زنند آیا به واقیعیت خواهد پیوست؟ اگر جواب منفی است، دلایل آن چیست؟ راهکارها چیست؟

چرا پلیس که باید مامور اجرای قانون باشد خود به اولین و بزرگترین نقض کننده و مجرمی سازمانیافته در ایران تبدیل شده است؟ و چندین سوال چالش برانگیز دیگر…

با ما تا انتهای این برنامه همراه باشید با حظور میهمان: امیرفرشاد ابراهیمی (خبرنگار)