نقش اپوزوسیون در اعتراضات آتی در ایران

جمهوری اسلامی در تنگناهای بی سابقه ای قرار گرفته است . شاید یک سال پیش کسی تصور نمیکرد تحریمهای آمریکا تا این حد بتواند رفتارها و بلند پروازیهای جمهوری اسلامی در منطقه را تحت تاثیر قرار دهد . با آمدن کرونا اما چالش های اقتصادی و مشروعیت جمهوری اسلامی بیستر از پیش فزونی یافت . نظامی که پیش از آن ادعای ابرقدرتی در منطقه و حتی جهان را میکرد در شرایطی قرار گرفت که مشخص شد حتی توان قرنطینه کردن یک ماهه مردم خود را ندارد . ناکارآمدی و بی مسئولیتی در مدیریت کرونا در ایران باعث شده تا آمار مبتلایان و جان باختگان این ویروس مرگبار هر روز بیشتر از پیش افزایش یابد . در کنار این ناکارآمدی‌های آشکار و افزایش فشار اقتصادی بر جامعه و خصوصا قشر آسیب پذیر کشور ، بسیاری از تحلیلگران پیش بینی افزایش اعتراضات اجتماعی را در آینده نزدیک میکنند . هر چند جمهوری اسلامی تا کنون نشان داده رویکردی به جز خشونت و سرکوب در مواجهه با اعتراضات قانونی و به حق شهروندانش ندارد اما این بار نظام با اعتراض گروههایی مواجه خواهد شد که ظاهرا دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند و بی تدبیری و بی کفایتی مسئولان این نظام از یک طرف و کرونا از طرفی دیگر آخرین نقطه امیدهای آنها را به یاس بدل کرده است .

کارشناسان:حسن اعتمادی ، تحلیلگر سیاسی

هژیر عطاری عضو همبستگی جمهوری خواهان ایران