نعمت احمدی نسب، وکیل دادگستری محاکمه و مجرم شناخته شد

هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری را با شکایت سازمان بازرسی کل کشور مجرم دانست.

نعمت احمدی نسب، وکیل دادگستری با اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی توسط شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی، محاکمه و دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرد. 

یک منبع نزدیک به نعمت احمدی نسب اعلام کرد: ” با توجه به اینکه پرونده این وکیل دادگستری دومین پرونده ای هست که با حضور هیئت منصفه بررسی شد پس از تشکیل جلسه دادرسی هیئت منصفه آقای احمدی نسب را از بابت اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مجرم شناخت اما اعلام شد در رای صادره که هنوز به وی ابلاغ نشده تخفیف خواهند داد اما به طور قطع حکم به محکومیت صادر خواهد شد.”

برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده نعمت احمدی نسب، قرار بود در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۹، برگزار شود اما با توجه به تائید این وکیل دادگستری، جلسه دادرسی وی روز جاری در شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ تهران برگزار شد.