گپ و گفت – نظام سیاسی ایران؛ خودکرده ای بی تدبیر

جمهوری‌اسلامی در طول ۴۰ سال گذشته، راه‌ها و سیاست‌هایی را آزموده که نه تدبیری برای آن داشته و نه در حال حاضر امکان برون‌رفت از هزینه‌های نامحدود آن را دارد. هرچند سیاست آمریکا‌ستیزی و اسرائیل‌ستیزی در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ می‌توانست جمهوری‌اسلامی را پرچم‌دار یک جنبش، خصوصا در جهان عرب، نشان دهد، اما استمرار بیمارگونه‌ی این سیاست‌ها بدون درنظر گرفتن واقعیت امروز جهان، باعث شده است تا جمهوری اسلامی جز منزوی‌ترین حکومتهای منطقه و جهان باشد. هزینه‌ی این انزوا اما در درجه‌ی اول دامن‌گیر جامعه و مردم ایران شده است.

میهمان: دکتر منصور فرهنگ، استاد دانشگاه و نماینده پیشین ایران در سازمان‌ملل