نجات بهرامی, روزنامه نگار جهت اجرای حکم حبس تعزیری احضار شد

نجات بهرامی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای با دریافت احضاریه ای توسط شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران احضار شد. 

به گزارش تلویزیوزن آزادی، روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, نجات بهرامی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای با دریافت احضاریه ای توسط شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران جهت اجرای حکم ۱ سال حبس تعزیری خود احضار شد. 

این فعال رسانه ای ضمن انتشار پیامک ارسالی و تصویری از دختر خردسالش در صفحه شخصی خود نوشت: “ابلاغیه آمده که ظرف ۵ روز آینده باید مهمان اوین شوم. نگران چیزی نیستم. نگران همنشینی بیماری فشارخونم با کرونا هم نیستم. دو هفته قرنطینه آنجا با شرایط خاصش هم مسئله ای نیست. اما از شما چه پنهان تصور دوری از این جوجه کوچولوی توی عکس یعنی دخترم هانا خیلی آزاردهنده است”.

در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, نجات بهرامی, روزنامه نگار و فعال رسانه ای توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی محکوم شد. 

نجات بهرامی, معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش, در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸, از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروهها و احزاب سیاسی و همچنین محرومیت استفاده از گوشی هوشمند تلفن همراه محکوم شده بود.