نجات بهرامی، زندانی سیاسی از حق درمان محروم است

نجات بهرامی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با وجود ابتلا به بیماری نوسان فشارخون از دسترسی به خدمات پزشکی محروم است. 

به گزارش تلویزیون آزادی، نجات بهرامی روزنامه نگار و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین علیرغم ابتلا به بیماری نوسان بالای فشار خون از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان محروم است. این زندانی سیاسی در حال گذراندن حبس تعزیری ۱ ساله خود قرار داد. 

ظریفه خزائی, همسر نجات بهرامی گفت: “همسرم به دلیل مشکل نوسان بالای فشار خون، نیاز به معالجه در خارج از زندان دارد و با توجه به اینکه در روزهای اخیر شاهد اوج‌گیری کرونا هستیم و بیماری زمینه‌ای همسرم، نگران ابتلای وی در زندان به کرونا هستیم.

در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, نجات بهرامی, معلم و روزنامه نگار ساکن شهرک وحیدیه از توابع شهرستان شهریار جهت تحمل ۱ سال حبس تعزیری به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت واقع در زندان اوین مراجعه کرد.