نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد طی سه سال گذشته هزاران مسجد در استان مسلمان‌نشین سین کیانگ در چین آسیب دیده یا تخریب شده است؛ به گونه‌ای که تعداد مساجد این منطقه به کمترین میزان در دوران پس از «انقلاب فرهنگی» چین رسیده است.

این تحقیق را «موسسه سیاست راهبردی استرالیا» تهیه کرده و نتایج آن روز جمعه منتشر شد.

دولت چین می‌گوید به حفظ تنوع مذهبی پایبند است و در استان سین کیانگ ۲۴ هزار مسجد فعالیت دارند؛ با این حال تحقیقات اندیشکده استرالیایی نشان می‌دهد در حال حاضر کمتر از ۱۵ هزار مسجد در این منطقه باقی مانده‌اند و از این تعداد نیز بسیاری‌شان آسیب دیده یا ویران شده‌اند.

پژوهشگران استرالیایی تحقیق خود را بر اساس تصاویر ماهواره‌ای (در طول سالیان متمادی) و پیمایش‌های محلی انجام داده‌اند.

بر اساس این تحقیق، بیشترین تخریب‌ها در سه سال اخیر روی داده و ۸۵۰۰ مسجد اویغورها به طور کامل ویران شده است.

انتقاد از چین به خاطر سرکوب مسلمانان اویغور به ویژه در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.

استان سین کیانگ در شمال غربی چین عمدتا مسلمان‌نشین است و به گفته نهادهای حقوق بشری، دولت چین بیش از یک میلیون نفر از ساکنان این استان را به اردوگاه‌ها منتقل کرده است.

منبع: ایران اینتر نشنال