ناو اینترپرایز، ۵۳ سال خدمت

ناو اینترپرایز اولین ناو آمریکایی با سوخت هسته ای بود، ناوی که در جنگها و درگیری های مختلفی نقش کلیدی داشت و تا سالها نماد نیروی دریایی آمریکا بود.

در مراسم بازنشستگی این ناو عظیم، ماجراهای مختلفی از سوی خدمه قدیمی مطرح شد…