نامه ی جمعی از وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر ایران در خصوص ” وضعیت رقت بار ،بدرفتاری و شکنجه ی گسترده و اعتراف گیری بازدداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران “خطاب به ریس کمیسیون اتحادیه اروپا
” مانع تکرار هزاران کهریزک در ایران شوید.”
خانم اورزولا فن در لاین

باسلام
احتراما اینجانبان جمعی از وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر ایرانی با استناد به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر،میثاقین،اسناد و معاهدات اروپایی حقوق بشر به استحضار می رسانیم؛
همچنانکه آگاه هستید چند روز است که اعتراضات سراسری در ایران آغاز شده و موجی از سرکوب،کشتار و دستگیری تظاهرکنندگان از همان روز اول تاکنون آغاز شده است. رژیم جمهوری اسلامی ایران با قطع اینترنت و ممنوعیت پوشش خبری تظاهرات مردمی مانع اطلاع رسانی دقیق شده و بر روند کشتار و سرکوب مردم افزوده است.از دیگر سو نهادهای امنیتی و انتظامی بدون رعایت استانداردهای قانونی و حقوقی مبادرت به بازدداشت شهروندان نموده اند . هیچگونه اطلاعی از وضعیت ،تعداد ،مشخصات و مکان دستگیرشدگان وجود ندارد و حسب گزارش مطبوعات وابسته به حکومت مثل روزنامه ی کیهان تحت فرمان رهبری ایران ،دستور انتقام و برخورد شدید با آنها صادر شده است.تاکنون هیچ کدام از دستگیرشدگان به وکیل دادگستری دسترسی نداشته و به علت فقدان دادرسی منصفانه و نبود عدالت قضایی و وابستگی قوه قضاییه به رهبری ایران و نقش مستقیم قوه قضاییه در سرکوبها و خارج شدن از اصل بی طرفی قضایی ،نگرانی شدید از تکرار هزاران کهریزک ،بد رفتاری ،اقرار و اعتراف گیری تحت زور و شکنجه و پخش آنها از رسانه های دولتی و اعدام آنها وجود دارد .لذا از حضرتعالی به عنوان ریس اجرایی کمیسیون اتحادیه اروپا درخواست داریم تا با با توجه به اختیاراتی که دارید مانع کشتار ،شکنجه و بدرفتاری حکومت ایران با دستگیرشدگان شوید و با اعزام هیاتی به ایران دولت ایران را وادار به توقف کشتار و بدرفتاری با تظاهرکنندگان و دستگیرشدگان نمایید.
با احترام
١- حسین احمدی نیاز
٢- محمد مصطفایی
٣-مهنوش بختیاری
۴-محمد مظفری
۵- علیرضا اعظمی
۶-خشایار جهانزاد
٧- احسن حسن پور
٨-نگار مصری
٩-دانیال استخر
١٠-مصطفی مظفری
١١- مسعود اخترانی تهرانی
١٢-ادریس صفایی
١٣-آرمان رستمی
١۴-محمد مرادی
١۵-شیلان بیگ زاد
١۶- ساکار رشادت
١٧-خبات صافی حق بیان
١٨- مهدی هوشمند رحیمی
١٩-دانیال راستین
٢٠-نیره انصاری