نامه مولانا عبدالحمید به حسن روحانی در خصوص اعلام وضعیت سفید برای استان‌های جنوبی کشور

حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا اظهار کرده بود در جنوب کشور استان‌هایی با «وضعیت سفید» کرونا وجود دارند. او در همین زمینه به استان های بوشهر،‌ هرمزگان و سیستان و بلوچستان اشاره کرد.

در بخشی از نامه مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی به حسن روحانی آمده است: اعلام وضعیت سفید موجب می‌شود افرادی از سایر استان‌ها به استان‌های جنوبی سفر کنند و این ویروس را منتقل کنند.

امام جمعه زاهدان در این نامه از رئیس جمهور کشور خواست تا با برنامه ریزی و مدیریت دقیق و کارشناسانه از این بحران عبور کنند.

در بخشی از نامه مولوی عبدالحمید به حسن روحانی آمده است: ملت شریف ایران که وضعیت‌شان به نسبت بسیاری از ملت‌ها بحرانی‌تر است، هیچ امیدی جز برنامه‌ریزی‌ و مدیریت ندارند که اگر این بحران به‌صورت صحیح و کارشناسانه مدیریت نشود، بیم آن می‌رود که از کنترل خارج شود و فاجعۀ انسانی رخ دهد.»