نامه دکتر ناصر فهیمی زندانی سیاسی عقیدتی به کمیسر حقوق بشر از زندان تهران بزرگ

ناصر فهیمی زندانی سیاسی عقیدتی اهل سنت، در نامه ای از میشل باشله کمیسر حقوق بشر خواستار تشدید محکومیت های حقوق بشری علیه رژیم ایران شد.

ناصر فهیمی زندانی سیاسی عقیدتی اهل سنت و  پزشک اهل کردستان (سنندج) متولد اردیبهشت سال ۵۳ ، اولین شخصیت سیاسی که به صورت رسمی ابطال تابعیت ایرانی خود را به دلیل دیکتاتور بودن حکومت از جمهوری اسلامی خواستار شد و به همین علت باعث خشم مقامات عالی رتبه رژیم ایران نسبت به خود شد.

نسخه از نامه دکتر ناصر فهیمی که به تلویزیون آزادی ارسال شده است در زیر می آید:

بعد انقلاب ۱۳۵۷ و تغییر نوع حکومت ایران به حکومت اخوندی جمهوری اسلامی،که بعد از شکل گیری در مدت زمان کوتاه جمهوری اسلامی در صدر حکومت های دیکتاتوری و ناقضان حقوق بشر در کل جهان جای گرفت و با تصویب قوانین متناقض با مفاد حقوق انسانی،ازجمله اعدام.شکنجه و زندان های غیر قانونی جهت سرکوب مخالفان و منتقدان ،،موجب تثبیت حکومت تازه متشکله شد.

طی ۴۲ سال حاکمیت دیکتاتوری جمهوری اسلامی بر مردم ایران ،رژیم تشکیل شده جهت حفظ بقای مدیریت استبدادی خود ،اقدام به سرکوب به از طریق قوانین وصف شده متضاد با مفاد حقوق بشر در حق تمامی مردم،معترضان ،اندیشمندان ،هنرمندان،
اقلیت های دینی مذهبی،اقوام ایرانی ،اهل قلم ,فعالین حقوق بشری و خبری و.. جهت حفظ حاکمیت در ۴۲ سال گردیده است.

یکی از اقدامات غیر انسانی و ناقض حقوق بشر جمهوری اسلامی ،وضعیت زندان ها در داخل ایران میباشد ،در سال های اخیر در شرایط محکومیت‌ ایران جهت اعمال نقض حقوق بشر در حق زندانیان از جانب سازمان ملل ،رژیم در عکس العمل متقابل و با نگاه ابزاری و گروگان گرفتن زندانیان مخصوصأ زندانیان سیاسی عقیدتی و دو تابعیتی ها در ایران و با ایجاد شرایط غیر قابل تحمل در داخل زندان ها ازجمله ،محرومیت زندانیان از درمان ،محرومیت از ملاقات، تبعید زندانیان به شهرها و زندان های دیگر، عدم تامین داروهای تخصصی و ضروری زندانیان با امراض خاص، قابل شرب نبودن آب زندان ها، تغذیه نامناسب زندانیان، محرومیت از تماس زندانیان،انتقال به انفرادی و شکنجه ،
رژیم در صدد کسب لغو محکومیت های صادره از جانب مجامع حقوق بشری (سازمان ملل) و باج خواهی از سازمان های مربوطه در تقابل امنیت زندانیان می باشد

ما زندانیان سیاسی و اینجانب ناصر فهیمی پزشک مسلمان زندانی سیاسی عقیدتی اهل تسنن محبوس در زندان تهران بزرگ(تهران) به مدت ۱۱ سال ممتد در سخت ترین شرایط نامناسب در زندان، از کمیسر و نماینده محترم حقوق بشر در سازمان ملل خواهان تشدید محکومیت های حقوق بشری بر علیه رژیم جمهوری اسلامی و صدور احکام سنگین جهت منزوی کردن رژیم ناقض حقوق بشر در سازمان ملل و مجامع حقوق بشری می باشیم.