نامه ای از زندانی سیاسی کرد دکتر ناصر فهیمی خطاب به حاکمیت وسیستم فاسد دستگاه قضا درجمهوری اسلامی ایران

زندانی شدن در این حاکمیت جعلی به دلایل کرد بودن،سنی بودن،مبارزه با تشکلهای نخ نمای این حکومت، معرفی افراد فاسد حکومتی و‌ قضایی، دفاع از حقوق مظلوم، اسرار به اجرای آئینهای انسانی وحدانی و حقوق بشر

حکومت ایران تحت حاکمیت دیکتاتوری شدید به واسطه سیستم قوه قضایه و اتهاماتی واهی در حق زندانیان سیاسی اعم از: تبانی، سرقت مدارک، سرقت اموال،اتهامات واهی، نشر اکاذیب در جرائد منفور داخلی نسبت به ترور شخصیتی زندانیان سیاسی، انتقال از زندان به زندان دیگر، از بند به بند دیگر، از اتاق به اتاق دیگر و از تخت به تخت دیگر و حتی ممنوع شدن از کوچکترین حق انسانی و داشتن تخت و کف خواب شدن در زندان فقط جهت افزایش شدت فشار تحمل زندان در حق زندانیان آزادیخواه میباشد.

بی احترامی، بی توجهی، بی کفایتی، بی وجدانی، بی عدالتی، زورگویی، تشکیل پرونده های واهی، اخاذی، و….. تنها کار سیستم قوه قضاییه در حق زندانیان سیاسی در حکومت ایران میباشد .

سیستم قوه قضاییه همچنان با خصومت و غرض ورزی و ترور شخصیتی با بی قانونی و بی عدالتی هنوز در حال اجرای موارد مذکور در حق زندانیان میباشد و پرونده های زندانیان سیاسی مذکور نشانه بسیار آشکار از ترس حکومت از بیداری ملت است.

 

اظهار عجز پیش ستمپیشگان خطاست

اشک کباب مایه ی طغیان آتش است