میثم همت زاده با قرار وثیقه از زندان آزاد شد

میثم همت‌زاده فعال مدنی تُرک (آذربایجانی) شهروند اهل بازرگان، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

به گزارش تلوزیون آزادی، روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۹۹، میثم همت‌زاده فعال مدنی آذربایجانی (تُرک) شهروند اهل بازرگان، با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

آقای همت‌زاده روز یک شنبه ۶ مهرماه ۹۹ همزمان با درگیری نظامی کشور آذربایجان و ارمنستان توسط ماموران اداره اطلاعات بازرگان بازداشت شده بود.

در طول مدت ۱۰ روز بازداشت این فعال، ماموران اداره اطلاعات اجازه تماس با خانواده را به این فعال تُرک ندادند.

طی روزهای گذشته نیروهای امنیتی بیش از یکصد شهروند تُرک را به دلیل حمایت از کشور آذربایجان و حمایت از مردم قره باغ، بازداشت کرده اند.

 بازداشت و احضار گسترده فعالین آزربایجانی توسط نهادهای اطلاعاتی همچنان ادامه دارد.