میثم بهرام آبادی برای اجرای حکم احضار شد

میثم بهرام آبادی، زندانی سیاسی سابق جهت اجرای حکم مجازات تکمیلی کار اجباری در شهرداری فراخوانده شد.

به گزارش تلویزیون آزادی، میثم بهرام آبادی، زندانی سیاسی سابق که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، به اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شعارنویسی » به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۶ ماه کار اجباری در شهرداری منطقه ۲۲ تهران، روزانه ۴ ساعت محکوم شده بود برای اجرای حکم کار روزانه در شهرداری احضار شد.

آقای بهرام آبادی در تاریخ ۱۶ اسفند ۹۸ توسط شعبه ۱ دادسرای اوین از بابت اتهام ” فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق شعارنویسی خیابانی به صورت مکرر” مورد تفهیم اتهام گرفت و قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی برای او صادر شد. این شهروند جهت ثبت ضرب و شتم صورت گرفته به پزشکی قانونی و نهایتا به زندان اوین منتقل شد.

وی پس از نزدیک به دو ماه و نیم بازداشت توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ۶ ماه حبس تعزیری و بابت مجازات تکمیلی به ۶ ماه کار اجباری در شهرداری به صورت روزانه ۴ ساعت محکوم شد. پس از تسلیم به رای، ۴۵ روز از میزان محکومیت وی کاسته شد.