ویدئوگرافیک | مولوی کوهی قربانی نبود آزادی بعد از بیان!

علی خامنه‌ای مدعی است که در ایران انواع آزادی‌ها از جمله آزادی بیان، انتخاب و فکر برقراره ولی معلوم نیست چرا یک روحانی اهل سنت رو فقط به این دلیل که از رفتار وحشیانه حکومت انتقاد کرده، به زندان میندازند!

اگر خامنه‌ای راست میگه و در ایران آزادی بیان وجود داره پس چرا مولوی فضل الرحمن کوهی، چهره سرشناس اهل سنت که نسبت به اعزام شهروندان بلوچ به جنگ سوریه اعتراض و از کشتار مردم در آبان ۹۸ انتقاد کرده بود، به ۶ سال و ۴ ماه حبس محکوم شده؟

شاید خامنه‌ای راست میگه که در ایران آزادی بیان داریم ولی آزادی بعد از بیان چی؟!