موسس جمعیت امام علی با قرار وثیقه آزاد شد

شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی از زندان اوین آزاد شد..

به گزارش تلویزیون آزادی، حساب توییتر جمعیت امداد دانشجویی- مردمی امام علی از آزادی موسس این جمعیت با قید وثیقه ۲ میلیارد تومانی خبر داد.

جمعیت امام علی در حساب توییتر خود نوشت: امروز سه شنبه ۶ آبان، ۱۳۹۹، شارمین میمندی نژاد موسس جمعیت امام علی که در تاریخ ۱ تیر بازداشت شده بود، بعد از تحمل ۱۲۹ روز بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد.

شدر تاریخ یکم تیرماه امسال، شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای این جمعیت و کتایون افرازه، از مسئولان جمعیت امام علی بازداشت شدند.

نیروهای امنیتی یک شنبه ۱ تیرماه ۹۹، شارمین میمندی نژاد موسس جمعیت امام علی را بازداشت و همزمان دفتر این جمعیت نیز پلمپ شد.

آقای مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای این جمعیت و کتایون افرازه، از مسئولان جمعیت امام علی به همراه آقای میمندی نژاد بازداشت شدند.