مهدی سلیمی به دادگاه انقلاب تهران احضار شد

مهدی سلیمی در پی دریافت ابلاغیه ای جهت حضور در دادگاه رسیدگی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران فراخوانده شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی”، بر اساس ابلاغیه دریافتی جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام های مهدی سلیمی، نویسنده و مترجم، روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

این نویسنده می بایست از بابت اتهام های «تشویق به فساد از طریق انتشار مطالب جنسی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به مقدسات» دفاعیات خود را به دادگاه ارائه دهد.

مصادیق اتهام های انتسابی علیه آقای سلیمی،  ترجمه برخی کتب و نوشتن مقالاتی در «باب نظریه های تئوریک در مورد مطالعات جنسیتی» بوده است.

پیشتر در روز سه شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹، مهدی سلیمی، نویسنده و مترجم در منزل والدینش واقع در شهرستان اهر، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد بود.