منشور

منشور - شکوفه آذرماسوله
منشور

تاریخ جمهوری اسلامی از ابتدایی ترین روز های آن با نقض گسترده حقوق بشر همراه بوده است. 

فعالان حقوق بشر از ایران نیز در راستای احقاق حقوق مردم از همان روز ها در حال فعالیت های مدنی و صلح آمیز خود بوده اند.

در این برنامه نگاهی به کارنامه فعالان حقوق بشر می اندازیم و آخرین تحولات مسائل حقوق بشری در ایران را بررسی میکنیم.

شکوفه آذر ماسوله

مجری برنامه منشور

آخرین برنامه ها
مشاهده همگی برنامه ها

منشور – قسمت سیزدهم