منشور – قسمت دهم

در اولین خبر از برنامه ی این‌هفته به ویدیوی منتشر شده توسط اطلس زندان های ایران از جمعی از بازداشت شدگان قیام آبان ۹۸ و همچنین به عکس منتشر شده امیر حسین مرادی که علامت پیروزی را با انگشتانش به دوربین نشان می دهد پرداختیم.
در خبری دیگر به پیام‌ برادران افکاری به مردم ایران پرداختیم که در قسمتی از آن گفته بودند: “مردم، به قدرت خود باور داشته باشید”

۱۲ فرورین مراسم چهلمین روز قتل #بهنام_محجوبی​ زندانی سیاسی بود. به سخنان خواهر او بهناز محجوبی به همین مناسبت گوش فرا دادیم .
همچنین از فعالین مدنی در داخل ایران، ویدئویی در کنار مزار جانبخشان راه آزادی آبان ۹۸ به دستمان رسیده است که در این ویدئو، تاکید خود را با عنوان ما دادخواهیم به نمایش گذاشتند.
خبر های بعدی نیز در مورد پیام نوروزی پدر امید رضایی از جان بخشان قیام آبان ۹۸، پیام سوران منصور نیا، برادر برهان منصور نیا از جان بخشان آبان ۹۸ و پیام نوروزی
برادر کیانوش آسا از جان بخشان اعتراضات ۸۸ بود.
در قسمت میانی برنامه مصاحبه ای داشتیم با دکتر رضا مهاجر از رهبران جنبش دانشجویی ۱۸ تیر ۷۸ ودر خصوص روند جنبش دانشجویی در ایران و همچنین ارتباط حقوق بشر و قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین با ایشان صحبت کردیم .
همچنین به گزارش فاطمه ملکی ،همسر محمد نوریزاد و وضعیت وخیم جسمی ایشان وپیام محمد نوریزاد ودلایل اعتصاب غذا و دارو و زخم های روزانه ایشان پرداختیم.
به عنوان زندانی سیاسی گمنام یادی کردیم از ارژنگ داوودی که بیش از ۱۸ سال است بدون یک روز مرخصی به جرم آزادیخواهی در زندان است .
همچنین درمورد تداوم نگهداری سمانه نوروز مرادی در زندان لاکان رشت وشرح بیماری هایش در زندان .
آخرین خبر دستنوشته ی زندانی سیاسی اعدامی علی خسرجی در زندان سپیدار اهواز و شرح مقاومت اش در زندان و شکنجه های وحشیانه اش بود.