منشور- ارزیابی پرونده حقوق بشر در ایران – قسمت پنجم

در این برنامه این سوال را مطرح کردیم: چه کسانی در سرکوب مردم #سراوان و #سیستان_بلوچستان نقش داشتند؟

بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی حمایت خود را از مردم بلوچ اعلام کردند. از جمله شاهزاده رضا پهلوی و امضا کنندگان بیانیه موسوم به ۱۴ نفر و همچنین ۱۷۵ فعال مدنی و سیاسی در بیانیه ای جدا از خواست و مطالبات مردم بلوچستان حمایت کردند.

در همین راستا، در قسمت میانی برنامه، عبدالله عارف، مدیر کمپین فعالین مهمان این قسمت از برنامه ما بود.

با او در مورد کشتار بی رحمانه سوختبران توسط سپاه پاسداران در سراوان و در مورد شرایط و جو امنیتی این روز ها صحبت کردیم.

اعتراضات آبان ۹۸، حکم ۱۱ سال زندان آرش گنجی و حکم زندان فرنگیس مظلوم و چند زندانی سیاسی دیگر از جمله صدیقه مرادی از زندانیان دهه شصت ادامه پیدا کرد .

و در انتهای برنامه به نامه های خالد پیرزاده در مورد اعتصاب غذا،لب دوزی و شرایط جسمی وخیمش و سهیل عربی در سوگ بهنام محجوبی پرداختیم.