ممنوعیت از برگزاری نماز جمعه در دسک نیکشهر

نهاد رهبری از برگزاری اقامه نماز جمعه در دسک از توابع شهرستان نیکشهر ممانعت می کند.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کمپین فعالین بلوچ”، مردم شهر دسک نیکشهر از ندادن مجوز برگزاری اقامه نماز جمعه اهلسنت این منطقه توسط نهاد رهبری خبر دادند.

دسک بیش از ۳۰۰۰ نفر جمعیت دارد که همگی اهل سنت هستند.

به گفته یک منبع آگاه: علت ممانعت نهاد رهبری از برگزاری اقامه نماز جمعه در دسک شیعه شدن یک خانواده در این منطقه فقیر است.

وی افزود: حکومت انتظار دارد که افراد بیشتری از این منطقه را بتواند شیعه کند به همین خاطر در فعالیت اهل سنت محدودیت ایجاد میکند.

دسک در شهرستان نیکشهر استان سیستان و بلوچستان قرار دارد.