ممانعت از دفن هموطن بهایی در گلستان جاوید کرمان

نیروهای امنیتی از دفن یک شهروند بهائی اهل کرمان که در تاریخ ۱۶ مرداد ماه فوت کرده بود جلوگیری کردند.

به گزارش شبکه آزادی، نیروهای امنیتی شهر کرمان از دفن یک شهروند بهایی اهل کرمان به نام عباس خلوصی که در تاریخ ۱۶ مردادماه فوت کرده بود جلوگیری کرده و پس از چهار روز خانواده وی را مجبور کردند که متوفی را در شهر رفسنجان به خاک بسپارند.

یک منبع مطلع گفت: “آقای عباس خلوصی اهل کرمان در تاریخ ۱۶ مرداد ماه فوت کردند و علی رغم پیگیری خانواده ایشان از دفن وی در کرمان توسط نیروهای امنیتی این شهر جلوگیری به عمل آمد و خانواده ایشان را مجبور کردند علی رغم میل باطنی ایشان را پس از ۴ روز به شهر رفسنجان برده و آنجا دفن کنند. نیروهای امنیتی فرزند آقای خلوصی را احضار و تاکید کردند که اگر خودتان ایشان را به رفسنجان منتقل نکنید خودمان ایشان را منتقل و دفن میکنیم.”

این منبع افزود : “خواسته مسئولان در حالی بود که طبق احکام دیانت بهایی نباید فاصله زمینی محل فوت تا محل دفن بیش از یک ساعت باشد و فاصله بین اصفهان تا رفسنجان بیش از این است. با این حال مراسم تدفین آقای عباس خلوصی امروز با حضور تعداد زیادی از اهالی کرمان و شهرهای دیگر در شهر رفسنجان انجام پذیرفت. “

هرانا اسفند ماه سال گذشته در گزارشی از پلمپ آرامستان (گلستان جاوید) بهاییان کرمان توسط شهرداری کرمان خبر داده بود.

آرامستان بهاییان (گلستان جاوید) در شهر کرمان از ظهر ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ به دستور مقامات قضایی کرمان پلمپ شده و از دفن مردگان بهایی در آن جلوگیری می‌شود. این در حالی است که بر اساس ابلاغیه سال ۹۴ مقامات قضایی، در هر استان حداقل یک شهر برای دفن شهروندان متوفی بهایی در نظر گرفته شده است؛ صبح روز ۲۴ اسفند سال گذشته تعدادی از شهروندان بهایی ساکن کرمان که به این محل رفته بودند با پلمپ آرامستان از طریق بستن درب و نصب بنر مواجه شدند. از ورود آنها به داخل گلستان جاوید جلوگیری شد.